PREMIUM Genetics

BLOG

Šta je Illumina?

KADA MEDICINA I TEHNOLOGIJA NAĐU ZAJEDNIČKI PUT Prilikom odluke koji prenatalni test da urade, pacijenti imaju puno dilema i puno pitanja. Jedno od najčešćih je

Pročitaj više »

Trombofilija i trudnoća

Zašto je trombofilja značajna za trudnoću, porođaj i postporođajni period? Za uspešan razvoj trudnoće neophodna je adekvatna placentna cirkulacija. Neadekvatna  placentna perfuzija u stanjima koja

Pročitaj više »

Trombofilije

Šta je trombofilija? Trombofilija je hiperkoagulabilno stanje, tj. predstavlja krvni poremećaj u kome ima više  šanse da u arterijama i venama dođe do tromboze (stvaranja

Pročitaj više »
Picture 8

Šta su hromozomopatije?

Koje hromozomopatije su za nas zaista važne?                                          Hromozomopatije su poremećaji uzrokovani viškom ili manjkom hromozoma, odnosno hromozomskog segmenta. Sve pripadnice ženskog pola su pod određenim

Pročitaj više »