Tajna je u genima:

koja terapija vam tačno odgovara i kako da izbegnete nus pojave lekova?

geni.png

Geni su najviše odgovorni za to kako ćemo reagovati na lekove

Danas se sve veća pažnja poklanja uticaju genetskog koda na primenu terapije. Naime, ustanovljeno je da genetički faktori utiču i do 95% na način reakcije vašeg organizma na lekove.

Personalizovano.png

Budućnost medicine je u personalizovanoj terapiji

Zahvaljujući nauci kao što je farmakogenetika možemo da proučavamo uticaj naših gena tj. genetskih polimorfizama na terapijski odgovor određenog leka. Time postižemo individualan pristup, odnosno personalizovanu terapiju koja predstavlja osnovni cilj moderne medicine.

Licna-karta-lekova.png

Sveobuhvatni farmakogenetički test: vaša lična karta lekova

Premium Genetics farmakogenetički test pruža analizu na više od 70 genetičkih varijacija. Dobijate odgovor kako vaš organizam metaboliše određene lekove, da li je potrebno menjati standardnu dozu leka i hoće li određeni lek izazvati nuspojave.

Kako se izvode farmakogenetički testovi?

Sam test se sprovodi brisom usne šupljine, a rezultati testiranja su dostupni u periodu od 3-4 nedelje.

Farmakogenetički test test pomaže Vama i Vašem lekaru precizno i najefikasnije propisivanje lekova, pri čemu se ne gubi dragoceno vreme „u pogađanju“ leka za postizanje terapijskog odgovora, izbegava se mogućnost poddoziranja i/ili predoziranja, kao i pojava neželjenih nuspojava i neželjenih interakcija između nekoliko lekova.

Šta možete da uradite?

Kako biste postigli maksimalni terapijski uspeh, uz istovremeno izbegavanje neželjenih efekata propisane terapije – neophodno je da uradite farmakogenetički test.

Farmakogenetički test je namenjen:

Individualizovana terapija = bolji terapijski odgovor = ušteda vremena = izbegavanje nus pojava

Cilj farmakogenetike je personalizovana terapija, u okviru koje bi se mogao propisati najefikasniji lek u adekvatnoj dozi za pojedinačnog pacijenta. Budite slobodni da kontaktirate naš stručan tim putem telefona 064/659 24 28 ili 064/ 659 24 23 radi zakazivanja testa u gradovima širom Srbije.

Osnovni uzrok različitog reagovanja pacijenata na isti lek su genetičke varijacije (pojedinačni nukleotidni polimorfizmi) u genima zaduženim za sintezu enzima koji učestvuju u procesu apsorpcije, distribucije, metabolizma i eliminacije lekova.

Test podrazumeva analizu velikog broja gena koji učestvuju u sintezi, odnosno u proizvodnji enzima za metabolizam lekova. Ako se neki lek ne metaboliše određenim enzimom, svi lekovi koji se ne metabolišu tim enzimom se isključuju.

Farmakogenetičko testiranje je univerzalno za mnoge lekove i dovoljno je sprovesti ga samo jednom. On će dati odgovore, kako u trenutnom rešavanju određenog zdravstvenog problema, tako i kod eventualne pojave nekih drugih zdravstvenih problema u budućnosti.

Testom je obuhvaćeno preko 2000 lekova, koji se koriste u lečenju brojnih medicinskih stanja (dislipidemije, šećerna bolest, kardiovaskularne bolesti, aritmije, problemi zgrušavanja krvi, bakterijske i gljivične infekcije, migrene, epilepsije, anksioznosti, depresije, psihoze…).

Aktuelne smernice u kliničkoj praksi savetuju farmakogenetičko testiranje i ciljanu terapiju posebno kod pacijenata na antikoagulatnoj terapiji (lekovi protiv zgrušavanja krvi), terapiji antidepresivima (lekovi protiv depresije), antiepilepticima (lekovi protiv epilepsije), analgeticima (lekovi protiv bolova), antihipertenzivima (lekovi za povišen krvni pritisak), antidijabeticima, antibioticima, kao i kod primene imunosupresivne i druge kompleksne terapije.

Farmakogenetički test omogućava vašem lekaru precizno i najefikasnije propisivanje lekova. Pri tome se postiže ušteda vremena „u pogađanju“ leka za postizanje maksimalnog terapijskog odgovora, izbegava se mogućnost poddoziranja i/ili predoziranja, kao i pojava neželjenih nuspojava i neželjenih interakcija između nekoliko lekova.

Zakažite konsultacije