Infertility test

Genetsko testiranje otkriva doprinos gena etiologiji neplodnosti!

Šta je Infertility test?
Infertility test je test kojim se vrši skrining genetskih promena kod osoba koje imaju poteškoća sa začećem.  Rano otkrivanje osnovnog genetičkog uzroka neplodnosti može biti dragocen podatak na osnovu koga će lekar planirati personalizovan pristup  planiranju porodice za svaki par ili pojedinca.

Trenutno dostupni biohemijski testovi  otkrivaju poremećaje plodnosti u oko 65%, dok genetski faktori ostaju neotkriveni.

Panel za žensku neplodnost  

55 gena
+ aneuploidije X hromozoma

Uključujući:

Rana identifikacija žena sa primarnom ovarijalnom insuficijencijom može definisati potrebu za aspiracijom i krioprezervacijom jajnih ćelija u mlađem dobu u cilju očuvanja fertiliteta i mogućnosti da pacijentkinja ostvari potomstvo u budućnosti.

Panel za mušku neplodnost  

40 gena + aneuploidije X i Y hromozoma
+ mikrodelecije Y hromozoma

Uključujući:

Muškarci sa azoospermijom imaju višu prevalencu mikrodelecija Y hromozoma u odnosu na muškarce sa adekvatnom spermom i njima je potrebno genetičko testiranje kako bi se razjasnila etiologija pre lečenja*. Od 3 delecije povezane sa azoospermijom, samo jedna je povezana sa verovatnoćom za oporavak sperme putem tretmana testikularne ekstrakcije sperme (TESE).

 

Dodatni panel za hemofiliju i trombozu

Skrining specifičnih genetičkih varijanti povezanih sa ponvaljanim spontanim pobačajima u cilju utvrđivanja potrebe za lečenjem, a u cilju smanjenja ili prevencije komplikacija tokom trudnoće i porođaja. Može biti ponuđen svim osobama i biti od koristi za sve parove kod kojih postoji više od jednog gubitka trudnoće.

Kome se Infertility test preporučuje?
Infertility-icon-2-1

Parovima ukoliko imaju poteškoća prilikom začeća

Infertility-icon-2-2

Karakterističan izgled tj. fenotip koji može imati genetsku osnovu

Infertility-icon-2-3

Žene sa izostankom ili iregularnim ciklusima

Infertility-icon-2-4

Muškarcima sa poremećajem u broju, morfologiji ili kretanju spermatozoida

Infertility-icon-2-5

Parovima koji su na programu VTO

Infertility-icon-2-6

Parovi koji se pripremaju za donaciju jajne ćelije/spermatozoida

Infertility-icon-2-7

Pozitivna porodična anamneza neplodnosti

Tehnologija koja
Vam daje sigurnost

Tehnike koje se koriste za molekularno-genetičko testiranje iz dana u dan se usavršavaju i napreduju. Jedna od takvih metoda je svakako metoda sekvenciranja nove generacije tzv. Next Generation Sequencing (NGS).

Primenom NGS tehnologije postiže se potpuna pokrivenost svih kodirajućih regiona, detekcija jednonukleotidnih varijanti (SNV), malih insercija i delecija kao i varijacija u broju kopija.

Kako da uradim
Infertility test?

Potrebno je pozvati naš stručni tim na 064/659 24 28 ili 064/659 24 23 i dogovorite uzorkovanje u Vama najbližoj laboratoriji u kojoj se nalaze naši setovi.

  • Potreban je uzorak bukalnog brisa za izdvajanje DNK materijala
  • Procedura uzorkovanja je bez rizika, bezbolna i brza
Zašto je znaćajno genetsko testiranje
u lečenju neplodnosti?

Otkrivanje pravog uzroka neplodnosti  pruža mogućnost adekvatnog tretmana pacijenta

Infertility-icon-1

Genetsko testiranje pomaže Vašem lekaru da utvrdi uzrok neplodnosti

Infertility-icon-2

Sastavni je deo pregleda svakog para koji ima probleme sa plodnošću

Infertility-icon-3

Genetski nalazi olakšavaju planiranje personalizovane terapije i mogu poboljšati kliničke ishode

Infertility-icon-4

Otkrivanje pacijenata pod rizikom pruža mogućnost rane intervencije, uključujući i očuvanje plodnosti

Individualni rezultati kojima možete verovati!
Koja je cena Infertility testa?

Jedan partner

Panel za žensku neplodnost

599 €

Panel za mušku neplodnost

599 €

Dodatni panel za hemofiliju i trombozu

(dostupan je uz panel za žene i panel za muškarce)

199 €

Dva partnera

Panel za žensku i mušku neplodnost

899 €

Dodatni panel za hemofiliju i trombofiliju za oba partnera

329 €