U vezama i brakovima je sjajno imati zajedničke stvari sa partnerom. Međutim, kada su u pitanju geni, ponekad su razlike poželjne i dobre.

Šta je carrier screening test?

Većina ljudi je nosilac bar jednog genetskog oboljenja.
Status nosioca bolesti obično ne utiče na naše zdravlje, ali do problema može doći ako kod dece dođe do razvoja bolesti.
Carrier screening test je genetski test koji nam pomaže da utvrdimo da li u našim genima postoji mutacija koja može da se prenese na potomstvo. Pruža nam dragocene informacije za ceo život o individualnom reproduktivnom riziku i šansama da se dobije dete sa genetskom bolešću.

PLANIRATE TRUDNOĆU?

myORIGIN test je za vas

PREPORUKA: Carrier screening test treba da urade sve trudnice u najranijoj trudnoći kao i sve žene koje planiraju trudnoću.*

*American College of Obstetricians and Gynecologists. Carrier screening in the age of genomic medicine. Obstet Gynecol. 2017.

Kada se radi carrier skrining test?

MyORIGIN carrier skrining test je genetski test koji koristi najmoderniju tehnologiju za analizu Vaše DNK da utvrdi da li ste Vi ili Vaš partner nosioci genetske bolesti. Može da se radi prilikom planiranja trudnoće ili u ranoj trudnoći. Ako ste nosilac, to znači da nemate bolest, ali imate promenu u jednoj kopiji gena koja povećava rizik od nasleđivanja bolesti kod Vašeg deteta. Sprečavanje bolesti koje se autozomno recesivno i X vezano recesivno nasleđuju moguće je jedino utvrđivanjem statusa nosioca gena odnosno carrier skrining testom.

Zašto BI TREBALO DA SE TESTIRATE?

Svako može biti nosilac mutacija – genetskih promena. Neke mutacije nemaju uticaja na zdravlje i razvoj, dok druge dovode do genetskih bolesti. Za većinu testiranih poremećaja, oba roditelja moraju biti nosioci za isti poremećaj. Recesivna genetska bolest nastaje kada je bolest koja uzrokuje promenu (mutaciju) prisutna na oba gena roditelja (jedan gen je nasledio od majke, a drugi gen od oca). Ovaj tip nasleđivanja se naziva autozomno recesivno nasleđivanje. Međutim, postoje poremećaji koji su vezani za X hromozom, koji se češće prenose sa majki nosioca i pogađaju dečake.

Kome se test PREPORUČUJE?

Parovima koji planiraju potomstvo

Parovima na programu VTO

Donorima jajnih ćelija/spermatozoida ili primaocima istih

Svim parovima ili pojedincima koji žele da znaju da li njihovo dete ima
rizik za nastanak neke nasledne bolesti

Osobama sa opterećenom porodičnom anamnezom

Svim osobama koje žele da znaju više o svom genetskom zdravlju

Karakteristike recesivnih bolesti kod obolelih

• Imaju progresivan tok, što znači da stalno napreduju
• Praćene su intelektualnim oštećenjima
• Mogu biti zahvaćeni i drugi organi
• Usporen rast i razvoj deteta
• Otežano hranjenje i gutanje u prvim danima života
• Otežano kretanje deteta, napredovanjem dovode do nastanka invaliditeta
• Zahtevaju posebnu negu koja mora biti adekvatna i pružena na vreme kako bi se sprečilo napredovanje bolesti ili komplikacije

Zašto izabrati MyORIGIN test?

MyORIGIN carrier skrining test je posebno dizajniran tako da bude koristan i sveobuhvatan za svakoga bez obzira na etničku pripadnost i porodičnu istoriju.

Zasnovan je na Illumininoj tehnologiji sekvencioniranja nove generacije – NGS sa preciznošću od preko 99%, pružajući jasnu i detaljnu sliku o reproduktivnim rizicima za prenošenje genetskih bolesti na decu.

Bolesti koje može da testira myORIGIN su:

  • Patologije koje dovode do smanjenog životnog veka (cistična fibroza)
  • Patologije sa mogućnošću ranog lečenja (fenilketonurija)
  • Patologije povezane sa intelektualnim oštećenjima (fragilni X sindrom)
  • Patologije koje nemaju mogućnost lečenja
Bolest Učestalost javljanja Tip nasleđivanja Karakteristike bolesti
Cistična fibroza (CF)
1 od 25-30 osoba
Autozomno recesivno
CF se karakteriše hroničnim respiratornim i digestivnim problemima. Skraćen životni vek.
Spinalna mišićna atrofija (SMA)
1 od 50 osoba
Autozomno recesivno
SMA se karakteriše ozbiljnom mišićnom slabošću i progresivnim gubitkom voljne kontrole mišića.
Fragilni X sindrom
1 od 150-200 osoba
X vezano recesivno
Fragilni X je najčešći uzrok nasledne intelektualne onesposobljenosti. Može biti povezan i sa autističnim spektrom bolesti (ASD).

myORIGIN carrier skrining test, za raliku od drugih testova, koristi ILLUMINA tehnologiju dubokog čitanja i full-exon sekvencioniranja gena uključenih u panele, što omogućava sveobuhvatniju analizu svakog pojedinačnog gena i povezanih bolesti.

FULL-EXON
SEKVENCIONIRANJE

MyOrigin analizira sve gene kako bi detektovala mutacije povezane sa oboljenjima.

VS

TARGETIRANO
SEKVENCIONIRANJE

Fokusira se samo na posebne delove gena koji su povezani za karakteristična oboljenja.
FOCUS panel
0
gena
0 +
genetičkih oboljenja

Skrining najčešćih autozomno recesivnih i X-vezanih genetskih oboljenja u Evropi poput: cistične fibroze, spinalne mišićne atrofije,  Fragile X syndrome, anemije srpastih ćelija, beta talasemije i nasledne gluvoće.

340€ / za par 550€

Spisak svih oboljenja koje analizira Focus panel možete preuzeti OVDE

LIGHT panel

0
gena
0 +
genetičkih oboljenja

Skrining targetiranog broja gena kako bi se identifikovale najčešća klinički relevantna genetička oboljenja.

590€ / za par 1100€

Spisak svih oboljenja koje analizira Light panel možete preuzeti OVDE

STANDARD panel

0
gena
0 +
genetičkih oboljenja

Skrining targetiranog broja gena kako bi se identifikovala najčešća klinički relevantna genetička oboljenja.

790€ / za par 1500€

Spisak svih oboljenja koje analizira Standard panel možete preuzeti OVDE

COMPLETE panel

0
gena
0 +
genetičkih oboljenja

Skrining za širi broj gena i poremećaja, uključujući one preporučene od strane ACMG & ACOG.

990€ za par 1900€

Spisak svih oboljenja koje analizira Complete panel možete preuzeti OVDE

Rezultati testa i dalji koraci

Negativan rezultat

Nisu detektovane mutacije na ispitivanim genima

Pozitivan rezultat

Detektovane mutacije na ispitivanim genima

Koji su dalji koraci?
Genetsko savetovanje – ukoliko ste Vi i Vaš partner nosioci izmenjenog gena, naši genetičari će Vas posavetovati o tačnom riziku da Vaša beba razvije bolest kao i o daljim koracima koji mogu uključivati:

Gde mogu da uradim test?

Poslujemo na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, gde smo prisutni u svakom gradu, ili većem naseljenom mestu. Posvećenost nauci je ono što čini Premium Genetics drugačijim. Nastavićemo tim putem, jer smo sigurni da naučni pristup ovoj oblasti dugoročno koristi više od komercijalnog, kojem većina pristupa kao lakšem i jednostavnijem.
Najčešća pitanja

Genetskim testiranjem se prepoznaju promene u DNK. Neke promene nemaju uticaja na zdravlje i razvoj, dok druge mogu izazvati genetske bolesti sa umerenim do ozbiljnim posledicama na naše zdravlje.

Genetske bolesti izazvane su varijacijama (verzijama koje se razlikuju od standardnih) u genu. Varijacije su takođe poznate kao mutacije. Zavisno od gena o kojem se radi, bolesti se nasleđuju u različitim oblicima:

  • Autozomno dominantne bolesti: Mutacija je prisutna u samo jednoj kopiji gena i dovoljna je da se bolest iskaže u osobi koja ima mutaciju. Primeri: Huntington-ova bolest, Neurofibromatoza
  • Autozomno recesivne bolesti: Mutacija je prisutna u samo jednoj kopiji gena, ali nije dovoljno „moćna“ da uzrokuje da se bolest izrazi u pojedincu sa mutacijom, koja je poznata kao „nosilac“. Nosioci su zdrave osobe, ali dva nosioca iste mutacije mogu imati dete koje je obolelo, ako oboje prenesu svoju mutiranu kopiju gena. Primeri: Cistična fibroza, Beta – talasemija
  • Bolesti povezane sa X hromozomom: Mutacija je prisutna na X hromozomu, jednom od dva hromozoma koji definišu pol. Žene imaju dva X hromozoma, tako da kada naslede mutaciju u jednom od svoja dva X hromozoma, one su nosioci sa ili bez ispoljavanja simptoma. Muškarci imaju samo jedan X hromozom, tako da, kad naslede mutaciju na svom X hromozomu, na njih ta mutacija obavezno utiče. Primeri: Dišenova mišićna distrofija, Sindrom fragilnog X

Zdrava osoba ima dva para od 23 hromozoma u svim ćelijama svog tela (osim gameta, jajne ćelije ili sperme, gde imaju samo 23 hromozoma). Polovinu svakog para nasleđujemo od majke, a drugu polovinu od oca. Hromozomi imaju stotine malih „sektora“ na njima, koij se nazivaju genima. Geni imaju „recept“ našeg genetskog materijala (DNK) i odgovorni su za pravilno izvršenje; oni čine naše fizičke karakteristike i govore našem telu kako pravilno radi i funkcioniše. Ponekad će umesto ispravnog gena osoba naslediti gen sa mutacijom (promenom). Zavisno od mutacije i mesta na kojem se ona dešava, mutacije ne bi mogle imati nikakvog efekta ili bi pak mogle prouzrokovati genetske bolesti promenom načina delovanja gena, sprečiti ih da pravilno rade da rade uopšte.

Carrier screening je test koji može da se radi individualno kako bi se proverilo da li je neko nosilac genetske mutacije/bolesti.

Nosilac je pojedinac koji ima mutaciju na jednom od dve kopije gena. Nosioci nisu oboleli i ne pokazuju znakove ili simptome bolesti. Dva nosioca iste mutacije mogu imati dete koje je obolelo od genetske bolesti, ako oba roditelja prenesu gen koji nosi mutaciju.

Monogenske bolesti su uzrokovane mutacijom jednog gena. Poznate su i kao bolesti jednog gena.

Kako muškarci imaju jedan X hromozom i jedan Y hromozom, kad njihov X hromozom ima mutaciju, bolest se uvek manifestuje. Žene imaju dva X hromozoma, a kada jedan od njihovih X hromozoma ima mutaciju, one su nosioci bolesti povezane sa X hromozomima. Oni mogu da pokazuju neke simptome bolesti ili da uopšte nemaju simptome, zbog X- inaktivacije – mehanizma koji uvijek „isključuje“ jedan od dva X hromozoma kod žena, tako da nemaju dvostruko veći broj gena, kao muškarci, bili bi oboleli. Kako je ovaj postupak u ženskim ćelijama nasumičan, X ženski hromozom sa mutacijom se može utišati u različitom stepenu kod ženskih nosioca; na taj način se objašnjava varijabilnost simptoma koja je prikazana kod bolesti povezanih sa X hromozomom.