Veracity i VERAgene apsolutno najsveobuhvatniji prenatalni test na svetu
Baner prenatalni test kojem verujem

Neinvanzivni prenatalni testovi

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA 12 RATA BEZ KAMATE

Koje su prednosti

VERACITY testa?

BEZBEDAN

vrši se uzorkovanjem venske krvi majke, ne postoji nikakav rizik po majku i bebu

TAČAN

preciznost u detekciji fetalne trizomije je preko 99,9%

BRZ

može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće, a rezultati stižu za 7 do 10 dana od prijema u laboratoriju

POUZDAN

validiran od strane tri međunarodne institucije, na stotinama uzoraka

Zašto da odaberem

VERACITY test?

Kome je namenjen

VERACITY test?

Kome se test posebno

PREPORUČUJE?

Preciznost VERACITY testa
u odnosu na druge testove

Veracity test
> 99.9%
Invazivni test
> 99.9%
Double test
80-85%

Bezbednost VERACITY testa
u odnosu na druge testove

Veracity test - bez rizika od pobačaja
Invazivni test
1:200 rizik od pobačaja
Double test - bez rizika od pobačaja
Povećana dubina očitavanja
u odnosu na druge testove
Veracity test
očitavanje sumnjivih regija od 150 do 600 puta
Drugi NIPT testovi

Obradovali smo mnoge mame lepim vestima

Preko trudnica poklonilo nam je poverenje!

Test je dostupan

Najčešče

POSTAVLJANA PITANJA?

NIPT je skraćenica za neinvazivni prenatalni test, koji analizira DNK fetusa izolovan u majčinoj krvi sa ciljem identifikovanja genetskih sindroma, kao što su hromozomske trizomije i aneuploidije polnih hromozoma fetusa.

VERACITY je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije, koji precizno detektuje Daunov, Edvardsov i Patauov sindrom, tri najčešća fetalna genetska poremećaja, kao i druge sindrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma.

VERACITY, takođe, daje mogućnost i saznanja pola deteta.

Neinvazivno prenatalno testiranje je važno, jer omogućava bezbedan i precizan način testiranja mogućih genetskih poremećaja, od kojih je najčešći Daunov sinrom, kod bebe i to pre rođenja. Pre uvođenja ovog revolucionarnog testa, opcije za testiranje Daunovog sindroma su bile ili skrining metode poput ultrazvuka kombinovanog sa ostalim laboratorijskim testovima koja je imala nisku preciznost (približno 80-95%) ili prenatalna dijagnostika visoke preciznosti koja koristi invazivne metode (npr. amniocinteza ili uzorkovanje horionskih čupica (CVS)) sa 0.5% rizika od pobačaja. VERACITY je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije, koji ima značajno veću preciznost (>99%) bez rizika od pobačaja.

Daunov, Edvardsov i Patau sindrom su genetski poremećaji koje uzrokuje trizomija hromozoma. Daunov sindrom uzrokuje dodatna kopija 21-og hromozoma, dok Edvardsov i Patau sindrom uzrokuje dodatna kopija 18-og, odnosno 13-og hromozoma.

Daunov sindrom karakterišu intelektualno oštećenje i kongenitalne anomalije. Daunov sindrom se javlja u približno 1 od 700 trudnoća, ali je češći u trudnoćama žena starijih od 35 godina.

Edvardsov i Patauov sindrom su manje učestali i javljaju se u 1 od 3000, odnosno 1 od 10000 trudnoća. Sindrome karakterišu teške kongenitalne anomalije i bebe sa ovim sindromima retko žive duže od jedne godine.

Pitajte Vašeg doktora o značaju primene VERACITY testa u cilju detekcije ovih fetalnih trizomija.

Aneuploidije polnih hromozoma su genetske bolesti uzrokovane prisustvom ili odsustvom polnog hromozoma. Inače, 23. par hromozoma određuje pol individue. Žene imaju dva X hromozoma, a muškarci jedan X i jedan Y hromozom.

Postoje četiri velike aneuploidije polnih hromozoma:

  • Tarnerov sindrom se karakteriše prisustvom jednog X hromozoma;
  • Trostruki X sindrom se karakteriše prisustvom tri X hromozoma;
  • Klinefelterov sindrom se karakteriše prisustvom dva X i jednog Y hromozoma;
  • Jakobsov sindrom se karakteriše prisustvom jednog X i dva Y hromozoma.

Razgovarajte sa Vašim doktorom o primeni VERACITY testa u cilju detekcije fetalnih hromozomskih aneuploidija.

VERACITY test je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije sa neuporedivom preciznošću u odnosu na ostale testove. VERACITY test može biti urađen kod svih trudnoća sa jednim detetom nakon 10. nedelje trudnoće i trudnoća začetih putem in-vitro oplodnje (IVF).

Visoka preciznost VERACITY-ja je dokazana u nekoliko kliničkih validacionih studija. VERACITY je brz, rezultati su dostupni Vašem doktoru nekoliko dana nakon prijema uzorka u laboratoriju. VERACITY je bezbedan test i za majku i za bebu, jer se obavlja jednostavnim vađenjem krvi.

VERACITY podrazumeva vađenje krvi koje izvodi Vaš doktor ili drugo medicinsko osoblje. Uzorak krvi se šalje u našu laboratoriju i rezultati se prosleđuju Vašem doktoru kroz nekoliko dana. Vaš doktor Vam saopštava VERACITY rezultate i obezbeđuju savetovanje.

VERACITY

BASIC

jednoplodne / blizanačke trudnoće

549€

490€

INFORMACIJE O POLU

Muški / Ženski


 

TRIZOMIJE

Daunov sindrom (Trizomija 21) -Dodatna kopija 21. hromozoma (1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)

VERACITY

PLUS

jednoplodne trudnoće

649€

590€

INFORMACIJE O POLU

Muški / ŽenskiTRIZOMIJE

Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)


 

ANEUPLODIJE POLNIH HROMOZOMA

Tarnerov sindrom (Monozomija X) – Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske dece)

Trostruki X sindrom (Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske dece (1 prema 1.000 kod ženske dece)

Klinefelterov sindrom (XXY) – Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)

Jakobsov sindrom (XYY) – Višak Y hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)

XXYY Sindrom – Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške dece)

VERACITY

PREMIUM

jednoplodne / blizanačke trudnoće

749€

690€

INFORMACIJE O POLU

Muški / ŽenskiTRIZOMIJE

Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)ANEUPLODIJE POLNIH HROMOZOMA

Tarnerov sindrom (Monozomija X) – Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske dece)

Trostruki X sindrom (Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske dece (1 prema 1.000 kod ženske dece)

Klinefelterov sindrom (XXY) – Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)

Jakobsov sindrom (XYY) – Višak Y hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)

XXYY Sindrom – Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške dece)MIKRODELECIJE

DiDžordžov sindrom 22q11.2 – Nedostatak dela 22.hromozoma (1 prema 1.000)

1p36 delecioni sindrom – Nedostatak dela 1.hromozoma (1 prema 5.000)

Smit Magenisov sindrom (17p1 1.2) – Nedostatak dela 17.hromozoma (1 prema 15.000)

Volf Hirshornov sindrom(4p1 6.3) – Nedostatak dela 4.hromozoma (1 prema 50.000)

VERAgene

NAJSVEOBUHVATNIJ TEST NA SVETU

jednoplodne / blizanačke trudnoće

890€

790€

INFORMACIJE O POLU

Muški / ŽenskiTRIZOMIJE

Daunov sindrom (Trizomija 21) – Dodatna kopija 21.hromozoma (1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18) – Dodatna kopija 18.hromozoma (1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13) – Dodatna kopija 13.hromozoma (1 prema 16.000)ANEUPLODIJE POLNIH HROMOZOMA

Tarnerov sindrom (Monozomija X) – Nedostatak X hromozoma (1 prema 2.000 kod ženske dece)

Trostruki X sindrom (Trizomija X) – Višak X hromozoma kod ženske dece (1 prema 1.000 kod ženske dece)

Klinefelterov sindrom (XXY) – Višak X hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)

Jakobsov sindrom (XYY) – Višak Y hromozoma kod muške dece (1 prema 1.000 kod muške dece)

XXYY Sindrom – Višak X i Y hromozoma (1 prema 17.000 kod muške dece)MIKRODELECIJE

DiDžordžov sindrom 22q11.2 – Nedostatak dela 22.hromozoma (1 prema 1.000)

1p36 delecioni sindrom – Nedostatak dela 1.hromozoma (1 prema 5.000)

Smit Magenisov sindrom (17p1 1.2) – Nedostatak dela 17.hromozoma (1 prema 15.000)

Volf Hirshornov sindrom(4p1 6.3) – Nedostatak dela 4.hromozoma (1 prema 50.000)+100 NASLEDNIH BOLESTI

-HMGCL deficit (deficit 3 hidroksi-3-metilglutaril-CoA enzima) 3-MCC deficit 1 (deficit 3-metilkrotonil-CoA karboksilaze 1) 3-MCC deficit 2 (deficit 3-metilkrotonil-CoA karboksilaze 2) Abetalipoproteinemija Deficit akril-CoA oksidaze I Encefalopatija (AGS sindrom) Alportov sindrom (X – povezano) Alstromov sindrom Andermanov sindrom Deficit aromataze Artrogripozna mentalna retardacija Deficit asparagin sintetaze Aspartilglukozamiunurija Autozomno recesivna policistična bolest bubrega Bardet Biedl sindrom 1 Bardet Biedl sindrom 12 Beta talasemija Deficit biotinidaze Kanavanova bolest Karpenterov sindrom Horeoakantocitoza Horoideremija (X – povezano) Citrulinemija, Tip II Kombinovani nedostatak enzima oksidativne fofsorilacije Urođeni poremećaj glikozilacije, Tip IA Kongenitalna neutropenija Krigler Najar sindrom, Tip 1 Cistična fibroza Deficit XI faktora (Hemofilija C) Familijarna disautonomija Fankonijeva anemija, Tip C Fankonijeva anemija, Tip G Gošeova bolest Glutarna acidemija, Tip 2A Glicin encefalopatija Glikogenoza, Tip 1A Glikogenoza, Tip 1B Glikogenoza, Tip III Glikogenoza, Tip VII Gracil sindrom Nasledna intolerancija na fruktozu Homocistinurija, Tip cbIE Hidroletalusni sindrom (HLS) Inkluziona telesna miopatija, Tip 2 Izovalerična acidemija, sindrom znojavih nogu Joubertov sindrom, Tip 2 Junkciona bulozna epidermoliza Lamelarna ihtioza, Tip 1 Leberova kongenitalna amauroza (LCA), Tip 5 Leighov sindrom Leukoencefalopatija Hipoplazija Lajdigovih ćelija Udno pojasna mišićna distrofija, Tip 2E Bolest sa mirisom urina na javor (MSUD), Tip 3 Familijarna hiperhilomikronemija Deficit 3-hidroksiacil CoA dehidrogenaze Intolerancija lizina Bolest sa mirisom urina na javor (MSUD), Tip 1B Metilmalonska acidemija Metilmalonska acidurija, Tip Mut(0) Metilmalonska acidurija i homocistinurija, Tip cbIC Metilmalonska acidurija i homocistinurija, Tip cbID Mukopolisaharidoza, Tip II (X-povezano) Mukopolisaharidoza, Tip IIIC Multipla deficijencija sulfataze (Austinova bolest) Miotubularna miopatija (X-povezano) Navaho neurohepatopatija Neuronalna ceroidna lipofuscinoza (kasni infantilni oblik CLN8) Neuronalna ceroidna lipofuscinoza (MFSD8) Neuronalna ceroidna lipofuscinoza (kasni infantilni oblik TPP1) Nijmegen Brejkidž sindrom Teška kombinovana imunodeficijencija (Omenov sindrom) Deficit ornitin aminotransferaze Hiperornitinemija-Hiperamonijemija-Homocistrulinurija sindrom Pendred sindrom Cerebrohepatorenalni sindrom – Zelveger sindrom PEX1 Cerebrohepatorenalni sindrom – Zelveger sindrom PEX2 Fenilketonurija Pontocerebelarna hipoplazija, Tip 1A Pontocerebelarna hipoplazija, Tip 2D Pontocerebelarna hipoplazija, Tip 2E Primarna cilijarna diskenezija (DNAH5) Primarna cilijarna diskenezija (DNAI1) Primarna hiperoksalurija, Tip 3 Piknodizostoza Deficit piruvat dehidrogenaze Retinalna distrofija Pigmentozni retinitis Tip 25 Pigmentozni retinitis Tip 59 Mukopolisaharidoza IIID Česta kombinovana imunodeficijencija Česta kombinovana imunodeficijencija (X-povezano) Srpasta anemija Sjogren Larsonov sindrom Steroid-rezistentni nefrotski sindrom Stuv-Videmanov sindrom Taj Saksova bolest Ušerov sindrom, Tip 1F Ušerov sindrom, Tip 3 Volmanova bolest

telefon
Imate pitanja?
Treba Vam više informacija?

Kontaktirajte nas

Stručni tim Premium Genetics-a Vam je na raspolaganju za sva pitanja, dileme i savetovanje.
Pozovite nas, kontaktirajte nas preko društvenih mreža ili imejlom. Tu smo da saslušamo i damo savet.