Neinvazivni Prenatalni test cena - Cenovnik Veracity i VERAgene prenatalnih testova

Naši neinvazivni prenatalni testovi su najprecizniji i najdetaljniji na tržištu. Pogledajte cene Veracity i VERAgene prenatalnih testova.

VERACITY test cena – BASIC

jednoplodne / blizanačke trudnoće

549€

490€

INFORMACIJE O POLU

Muški / Ženski

Daunov sindrom (Trizomija 21)
– Dodatna kopija 21.hromozoma
(1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18)
– Dodatna kopija 18.hromozoma
(1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13)
– Dodatna kopija 13.hromozoma
(1 prema 16.000)

VERACITY test cena – PLUS

jednoplodne trudnoće

649€

590€

INFORMACIJE O POLU

Muški / Ženski

TRIZOMIJE

Daunov sindrom (Trizomija 21)
– Dodatna kopija 21.hromozoma
(1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18)
– Dodatna kopija 18.hromozoma
(1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13)
– Dodatna kopija 13.hromozoma
(1 prema 16.000)

ANEUPLODIJE
POLNIH HROMOZOMA

Tarnerov sindrom (Monozomija X)
– Nedostatak X hromozoma
(1 prema 2.000 kod ženske dece)

Trostruki X sindrom (Trizomija X)
– Višak X hromozoma kod ženske dece
(1 prema 1.000 kod ženske dece)

Klinefelterov sindrom (XXY)
– Višak X hromozoma kod muške dece
(1 prema 1.000 kod muške dece)

Jakobsov sindrom (XYY)
– Višak Y hromozoma kod muške dece
(1 prema 1.000 kod muške dece)

XXYY Sindrom
– Višak X i Y hromozoma
(1 prema 17.000 kod muške dece)

VERACITY test cena – PREMIUM

jednoplodne / blizanačke trudnoće

749€

690€

INFORMACIJE O POLU

Muški / Ženski

TRIZOMIJE

Daunov sindrom (Trizomija 21)
– Dodatna kopija 21.hromozoma
(1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18)
– Dodatna kopija 18.hromozoma
(1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13)
– Dodatna kopija 13.hromozoma
(1 prema 16.000)

ANEUPLODIJE
POLNIH HROMOZOMA

Tarnerov sindrom (Monozomija X)
– Nedostatak X hromozoma
(1 prema 2.000 kod ženske dece)

Trostruki X sindrom (Trizomija X)
– Višak X hromozoma kod ženske dece
(1 prema 1.000 kod ženske dece)

Klinefelterov sindrom (XXY)
– Višak X hromozoma kod muške dece
(1 prema 1.000 kod muške dece)

Jakobsov sindrom (XYY)
– Višak Y hromozoma kod muške dece
(1 prema 1.000 kod muške dece)

XXYY Sindrom
– Višak X i Y hromozoma
(1 prema 17.000 kod muške dece)

MIKRODELECIJE

DiDžordžov sindrom 22q11.2
– Nedostatak dela 22.hromozoma
(1 prema 1.000)

1p36 delecioni sindrom
– Nedostatak dela 1.hromozoma
(1 prema 5.000)

Smit Magenisov sindrom (17p1 1.2)
– Nedostatak dela 17.hromozoma
(1 prema 15.000)

Volf Hirshornov sindrom(4p1 6.3)
– Nedostatak dela 4.hromozoma
(1 prema 50.000)

VERAgene test cena

NAJSVEOBUHVATNIJI TEST NA SVETU

jednoplodne / blizanačke trudnoće

890€

790€

INFORMACIJE O POLU

Muški / Ženski

TRIZOMIJE

Daunov sindrom (Trizomija 21)
– Dodatna kopija 21.hromozoma
(1 prema 700)

Edvardsov sindrom (Trizomija 18)
– Dodatna kopija 18.hromozoma
(1 prema 5.000)

Patau sindrom (Trizomija 13)
– Dodatna kopija 13.hromozoma
(1 prema 16.000)

ANEUPLODIJE
POLNIH HROMOZOMA

Tarnerov sindrom (Monozomija X)
– Nedostatak X hromozoma
(1 prema 2.000 kod ženske dece)

Trostruki X sindrom (Trizomija X)
– Višak X hromozoma kod ženske dece
(1 prema 1.000 kod ženske dece)

Klinefelterov sindrom (XXY)
– Višak X hromozoma kod muške dece
(1 prema 1.000 kod muške dece)

Jakobsov sindrom (XYY)
– Višak Y hromozoma kod muške dece
(1 prema 1.000 kod muške dece)

XXYY Sindrom
– Višak X i Y hromozoma
(1 prema 17.000 kod muške dece)

MIKRODELECIJE

DiDžordžov sindrom 22q11.2
– Nedostatak dela 22.hromozoma
(1 prema 1.000)

1p36 delecioni sindrom
– Nedostatak dela 1.hromozoma
(1 prema 5.000)

Smit Magenisov sindrom (17p1 1.2)
– Nedostatak dela 17.hromozoma
(1 prema 15.000)

Volf Hirshornov sindrom(4p1 6.3)
– Nedostatak dela 4.hromozoma
(1 prema 50.000)

+100 NASLEDNIH BOLESTI

3-HMGCL deficit (deficit 3 hidroksi-3-metilglutaril-CoA enzima)
3-MCC deficit 1 (deficit 3-metilkrotonil-CoA karboksilaze 1)
3-MCC deficit 2 (deficit 3-metilkrotonil-CoA karboksilaze 2)
Abetalipoproteinemija Deficit akril-CoA oksidaze I
Encefalopatija (AGS sindrom) Alportov sindrom (X – povezano)
Alstromov sindrom
Andermanov sindrom
Deficit aromataze
Artrogripozna mentalna retardacija
Deficit asparagin sintetaze
Aspartilglukozamiunurija
Autozomno recesivna policistična bolest bubrega
Bardet Biedl sindrom 1
Bardet Biedl sindrom 12
Beta talasemija
Deficit biotinidaze
Kanavanova bolest
Karpenterov sindrom
Horeoakantocitoza
Horoideremija (X – povezano) Citrulinemija, Tip II
Kombinovani nedostatak enzima oksidativne fofsorilacije
Urođeni poremećaj glikozilacije, Tip IA
Kongenitalna neutropenija
Krigler Najar sindrom, Tip 1
Cistična fibroza
Deficit XI faktora (Hemofilija C)
Familijarna disautonomija
Fankonijeva anemija, Tip C
Fankonijeva anemija, Tip G
Gošeova bolest
Glutarna acidemija, Tip 2A
Glicin encefalopatija
Glikogenoza, Tip 1A
Glikogenoza, Tip 1B
Glikogenoza, Tip III
Glikogenoza, Tip VII
Gracil sindrom
Nasledna intolerancija na fruktozu
Homocistinurija, Tip cbIE
Hidroletalusni sindrom (HLS)
Inkluziona telesna miopatija, Tip 2
Izovalerična acidemija, sindrom znojavih nogu
Joubertov sindrom, Tip 2
Junkciona bulozna epidermoliza
Lamelarna ihtioza, Tip 1
Leberova kongenitalna amauroza (LCA), Tip 5
Leighov sindrom
Leukoencefalopatija
Hipoplazija Lajdigovih ćelija
Udno pojasna mišićna distrofija, Tip 2E
Bolest sa mirisom urina na javor (MSUD), Tip 3
Familijarna hiperhilomikronemija
Deficit 3-hidroksiacil CoA dehidrogenaze
Intolerancija lizina
Bolest sa mirisom urina na javor (MSUD), Tip 1B
Metilmalonska acidemija
Metilmalonska acidurija, Tip Mut(0)
Metilmalonska acidurija i homocistinurija, Tip cbIC
Metilmalonska acidurija i homocistinurija, Tip cbID
Mukopolisaharidoza, Tip II (X-povezano)
Mukopolisaharidoza, Tip IIIC
Multipla deficijencija sulfataze (Austinova bolest)
Miotubularna miopatija (X-povezano)
Navaho neurohepatopatija
Neuronalna ceroidna lipofuscinoza (kasni infantilni oblik CLN8)
Neuronalna ceroidna lipofuscinoza (MFSD8)
Neuronalna ceroidna lipofuscinoza (kasni infantilni oblik TPP1)
Nijmegen Brejkidž sindrom
Teška kombinovana imunodeficijencija (Omenov sindrom)
Deficit ornitin aminotransferaze
Hiperornitinemija-Hiperamonijemija-Homocistrulinurija sindrom
Pendred sindrom
Cerebrohepatorenalni sindrom – Zelveger sindrom PEX1
Cerebrohepatorenalni sindrom – Zelveger sindrom PEX2
Fenilketonurija
Pontocerebelarna hipoplazija, Tip 1A
Pontocerebelarna hipoplazija, Tip 2D
Pontocerebelarna hipoplazija, Tip 2E
Primarna cilijarna diskenezija (DNAH5)
Primarna cilijarna diskenezija (DNAI1)
Primarna hiperoksalurija, Tip 3
Piknodizostoza
Deficit piruvat dehidrogenaze
Retinalna distrofija
Pigmentozni retinitis Tip 25
Pigmentozni retinitis Tip 59
Mukopolisaharidoza IIID
Česta kombinovana imunodeficijencija
Česta kombinovana imunodeficijencija (X-povezano)
Srpasta anemija
Sjogren Larsonov sindrom
Steroid-rezistentni nefrotski sindrom
Stuv-Videmanov sindrom
Taj Saksova bolest
Ušerov sindrom, Tip 1F
Ušerov sindrom, Tip 3
Volmanova bolest
Vidi više
Veragene Test
NAJOBUHVATNIJI PRENATALNI TEST
NA SVETU

Najčešće trizomije
+ test na 100 monogenetskih bolesti
još pre rođenja bebe

Veragene Test cena
Cena VERAgene testa

TEST KOJEM VERUJEM!

Veracity_premium_genetics
poklon

Sve trudnice koje su uradile Veracity/VERAgene ostvaruju popust u vrednosti od 400 eura na čuvanje matičnih ćelija u banci Future Health.