Premium Genetics Neinvazivni Prenatalni testovi cenovnik

Naši neinvazivni prenatalni testovi su najprecizniji i najdetaljniji na tržištu.

INFORMACIJE O POLU

Muški / Ženski

TRIZOMIJE

Daunov sindrom (Trizomija 21)
Dodatna kopija 21.hromozoma

Edvardsov sindrom (Trizomija 18)
Dodatna kopija 18.hromozoma

Patau sindrom (Trizomija 13)
Dodatna kopija 13.hromozoma

TRIPLOIDIJE

69, XXX/XXY/XYY

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA

Tarnerov sindrom (Monozomija X)
Nedostatak X hromozoma kod ženske dece

Trostruki X sindrom (Trizomija X)
Višak X hromozoma kod ženske dece

Klinefelterov sindrom (XXY)
Višak X hromozoma kod muške dece

Jakobsov sindrom (XYY)
Višak Y hromozoma kod muške dece

MIKRODELECIJE

DiDžordžov sindrom

1p36 delecioni sindrom

 Angelmanov sindrom

Prader Willi sindrom

Cri du chat sindrom

Najčešce monogenske bolesti

SMA (Spinalna mišićna atrofija)

CF (Cisticna fibroza)

Dišenova/Bekerova mišicna distrofija

Fragilni X sindrom

490€

jednoplodne i
blizanačke trudnoće

Basic

TRIZOMIJE

NASLEDNE BOLESTI

ANEUPLOIDIJE

MIKRODELECIJE

NASLEDNE BOLESTI

590€

jednoplodne
trudnoće

Basic

TRIZOMIJE

NASLEDNE BOLESTI

ANEUPLOIDIJE

MIKRODELECIJE

NASLEDNE BOLESTI

690€

jednoplodne
trudnoće

Basic

TRIZOMIJE

NASLEDNE BOLESTI

ANEUPLOIDIJE

MIKRODELECIJE

NASLEDNE BOLESTI

640€

jednoplodne i
blizanačke trudnoće

Basic

TRIZOMIJE

NASLEDNE BOLESTI

ANEUPLOIDIJE

MIKRODELECIJE

NASLEDNE BOLESTI

790€

jednoplodne i
blizanačke trudnoće

Basic

TRIZOMIJE

NASLEDNE BOLESTI

ANEUPLOIDIJE

MIKRODELECIJE

NASLEDNE BOLESTI

490€

jednoplodne i
blizanačke trudnoće

INFORMACIJE O POLU

TRIZOMIJE

TRIPLOIDIJE

590€

jednoplodne trudnoće

INFORMACIJE O POLU

TRIZOMIJE

TRIPLOIDIJE

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA

690€

jednoplodne trudnoće

INFORMACIJE O POLU

TRIZOMIJE

TRIPLOIDIJE

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA

MIKRODELECIJE

640€

jednoplodne i
blizanačke trudnoće

INFORMACIJE O POLU

TRIZOMIJE

TRIPLOIDIJE

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA

MIKRODELECIJE

790€

jednoplodne i
blizanačke trudnoće

INFORMACIJE O POLU

TRIZOMIJE

TRIPLOIDIJE

ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA

MIKRODELECIJE

Najčešce monogenske bolesti

Svaka osoba koja planira potomstvo i želi da sazna da li je nosilac za SMA, CF, DMD i sindrom fragilnog X hromozoma može uraditi test po ceni od 299€

PremiumGenetics Centar Za Genetske Testove
NAJOBUHVATNIJI PRENATALNI TEST
NA SVETU

Najčešće trizomije
+ najčešće monogenske bolesti
još pre rođenja bebe

Veragene Test cena

VAŽNO JE ZNATI!

Roditelji često mogu biti nosioci samo jednog mutiranog (promenjenog) genskog alela, ali u tom slučaju ne pokazuju nikakve kliničke znakove, niti simptome bolesti (čak i ne znaju da su nosioci mutacije), već promenjeni alel prenose dalje na svoje potomke.

Cena VERAgene testa

TEST KOJEM VERUJEM!

PremiumGenetics Centar Za Genetske Testove
poklon

Sve trudnice koje su uradile Veracity/VERAgene ostvaruju popust u vrednosti od 400 eura na čuvanje matičnih ćelija u banci Future Health.