Šta je

VERACITY?

VERACITY je neinvazivni prenatalni test (NIPT) za detekciju fetalnih hromozomskih aneuploidija primenljiv na trudnoće sa jednim detetom i blizanačke trudnoće.

Koristi jedinstvenu, sopstvenu tehnologiju zasnovanu na najsavremenijim istraživanjima i razvoju u molekularnoj genetici i dijagnostici. Test je kreirala kompanija NIPD Genetics, unapređujući nedostatke drugih NIPT tehnologija.

veracity_tim

VERACITY je razvio naučni tim sa preko 25 godina iskustva u oblasti prenatalne dijagnostike, molekularne medicine, genomike, trascriptomike, metilomike i bioinformatike.

veracity_targetiranje

VERACITY koristi novu tehnologiju targetiranja, koja omogućava superiornu detekciju aneuploidija i neprevaziđenu tačnost merenja fetalne frakcije. Ciljani regioni na hromozomima 21, 18, 13, X i Y su locirani, zumirani i analizirani na aneuploidije, koristeći naše sopstvene genetičke i bioinformatičke tehnologije.

veracity_duboko_citanje

VERACITY prevazilazi ograničenja trenutno dostupnih tehnologija prenatalnog testiranja, koristeći najnapredniju metodu dubokog očitavanja, odnosno vršeći proveru regija i do 10x više od ostalih testova.

Trizomije

Trizomija 21

DAUNOV SINDROM

Dodatna kopija 21. hromozoma
Učestalost: 1 prema 700

Osnovne karakteristike su niži telesni rast, bademast oblik očiju koje su ukoso postavljene, Brushfieldove mrlje- bele, polumesečaste tačkice na zenicama, male ušne školjke nisko postavljene, veći jezik koji prominira iz usne duplje, poremećaji grudnog koša, karakteristični dermatoglifi. Stepen mentalne zaostalosti može biti različitog stepena. Ekstremiteti su kraći uz karakterističnu liniju četiri prsta. Urođene srčane mane prisutne su u 50% slučajeva.

Trizomija 18

EDVARDSOV SINDROM

Dodatna kopija 18. hromozoma
Učestalost: 1 prema 5.000

Osnovne karakteristike su niža telesna težina na rođenju, netipičan oblik glave, male ušne školjke, epikantus (koznji nabor koji pokriva unutrašnji ugao oka), rascep usne i nepca, mala vilica. Širok spektar promena zahvata ekstremitete od kojih su najčešće stisnuta šaka i tipičan položaj prstiju gde drugi prst prelazi preko trećeg, a peti preko četvrtog. Sindrom je praćen teškim srčanim manama, anomalijama digestivnog sistema i bubrega. Uglavnom umiru već u novorođenačkom periodu.

Trizomija 13

PATAU SINDROM

Dodatna kopija 13. hromozoma
Učestalost: 1 prema 16.000

Intrauterino se može primetiti zastoji u rastu i mala porođajna težina na rođenju. Sindrom prate specifičan oblik i veličina glave (mala glava), defekti lica poput rascepa usne, vilice i nepca, mikroftalmija (mala očna jabučica). Holoprozencefalija (mozak nije podeljen na dve hemisfere) je čest nalaz. Mogu se zapaziti defekti trbušnog zida, teške srčane mane, oslabljen mišićni tonus, razne abnormalnosti šaka i stopala (polidaktilija). Većina preživi samo prvih nekoliko dana nakon rođenja

Polne hromozomske aneuplodije

Monozomija X

TARNEROV SINDROM

Nedostatak jednog X hromozoma
Učestalost: 1 prema 2.000 kod ženske dece

Odojčadski period se karakteriše, osim male porođajne mase, širokim vratom i linijom kose koja je nisko postavljena, abnormalnim položajem ušnih školjki, visokim nepcem, štitastim grudnim košem, limfedemom stopala i šaka koji uglavnom nestaje u toku prve godine života. Koarktacija aorte je najčešća srčana mana. U kasnijem životnom dobu izostaju sekundarne polne karakteristike, retko ostaju fertilne ili ako i ostanu imaju povećani rizik od pobačaja zbog hromozomskih anomalija ploda.

Trizomija X

TROSTRUKI X SINDROM
“SUPER ŽENA,,

Dodatna kopija X hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod ženske dece

Uočljiv je visok rast, epikantus, klinodaktilija V prsta (devijacija malog prsta), uz blažu mentalnu zaostalost. U manjem broju slučajeva nastaje oligomenoreja i prevremena menopauza. Postoji rizik od psihijatrijskih problema, naročito šizofrenije. Većina osoba rađa decu sa normalnim kariotipom.

XXY

KLINEFELTEROV SINDROM

Dodatna kopija X hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod muške dece

Telesni razvoj dečaka ne razlikuje se do 4. godine. To su dečaci sa malim i tvrdim testisima, koji imaju problema u školi, kasnije psihički i emocionalno sazrevaju, veoma su osetljivi i ranjivi. U odraslom dobu visokog su rasta i slabije razvijene muskulature. Može biti prisutna blaga mentalna retardacija koja se odražava u sferi govornog izražavanja. Skoro svi su neplodni. Imaju povećani rizik za nastanak karcinoma dojki i šizofrenije.

XYY

DŽEJKOBSOV SINDROM

Dodatna kopija Y hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod muške dece

Kliničku sliku karakterišu anomalije kao što su: lose rezvijene ušne školjke, anomalije grudnog koša, klinodaktilija V prsta (devijacija malog prsta), ingvinalna hernija. Takođe postoji rana delikvencija koja se ispoljava već oko 6. godine učestalim lažima, karađama, sukobima u školi. Osobe se slabo socijalno uklapaju, ali se adekvatnim vaspitanjem može pravilno usmeriti. Fertilnost je očuvana.

XXYY Sindrom

XXYY SINDROM

Višak X i Y hromozoma
Učestalost: 1 prema 17.000 kod muške dece

Česti su govorni poremaćaji, smanjeni testisi sa nižim vrednostima testosterona. Mišići su nedovoljno razvijeni, uz manjak energije. Prisutni su problemi u ponašanju, uvećane grudi i neplodnost.

 

Mikrodelecije (čak i za blizanačke trudnoće)

22.q 11.2

DIDŽORDŽOV SINDROM

Nedostatak dela 22. hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000

Odlikuje se kongenitalnim anomalijama srca, nedostatkom ili hipoplazijom timusa (uz imunodeficijenciju i česte infekcije), hipoparatireoidizmom sa posledičnom hipokalcemijom i poremećajima digestivnog trakta. Psihomotorni razvoj je usporen. Skloni su razvoju psihijatrijskih poremećaja i krizama svesti. Smrtnost je visoka tokom prve godine po rođenju, uglavnom zbog srčanih mana. Ukoliko dožive odraslo doba zahtevaju stalnu brigu i nadzor.

1p36

MIKRODELECIONI SINDROM

Nedostatak dela 1. hromozoma
Učestalost: 1 prema 5.000

Obično izaziva ozbiljnu intelektualnu onesposobljenost uz poremećaje ponašanja. Više od polovine obolelih ima teška moždana oštećenja praćena krizama svesti. Često se zapaža hipotonija (slab mišićni tonus) i poteškoće prilikom gutanja. Imaju malu glavu uz karakteristične crte lica (upale očne jabučice, zaravnjene obrve, slabije razvijen središnji deo lica, širok i ravan nos, uši nisko postavljene i nepravilno oblikovane). Osobe sa mikrodelecionim sindromom 1p36 mogu imati problema sa vidom ili sluhom.

17p11.2

SMIT MAGENSOV SINDROM

Nedostatak dela 17. hromozoma
Učestalost: 1 prema 15.000

Radi se o poremećaju u razvoju koji zahvata mnoge delove tela. Većina osoba ima karakteristične crte lica (upale očne jabučice, oblo lice, izraženu donju vilicu, nerazvijen središnji deo lica, zaravnjen koren nosa). Sindrom prati poremećaj intelektualnog razvoja različitog stepena uz odloženo znanje jezika i govora. Poremećaji spavanja (tokom dana su izrazito pospani, tokom noći se često bude) i ponašanja takođe mogu biti prisutni (agresivnost, anksioznost, samopovređivanje).

4p16.3

VOLF HIRSHORNOV SINDROM

Nedostatak dela 4. hromozoma
Učestalost: 1 prema 50.000

Češće se javlja kod ženske dece. Na samom rođenju zapaža se niska telesna masa, izbočeno čelo, epikantus, ptoza kapka (spušten kapak), kratak vrat, mikrocefalija, hernija. Anomalije na unutrašnjim organima (bubrezi, srce), intelektualni poremećaji, mišićna hipotonija su veoma česti. Moguć je rascep nepca i vučja čeljust kao i abnormalnost genitalija.

Targetirana genomska analiza VERAgene Testa

Targetirana genomska analiza


VERACITY koristi sopstvene patentne, ciljane sekvence (TACS) dizajnirane da izbegnu sekvence sa varijabilnim brojem kopija (CNVs), ponavljajuće elemente DNK i kompleksnu arhitekturu genoma. Ovaj ciljani pristup prevazilazi probleme povezane sa drugim NIPT-ovima i povećava preciznost i tačnost VERACITY-a. To donosi najmanje lažno pozitivnih rezultata.

Dubina sekvencionisanja i preciznost čitanja VERAgene Testa
Dubina sekvencionisanja
i preciznost čitanja

Dubina čitanja je broj puta tokom kojih se nukleotid u genomu čita tokom analize. VERACITY registruje DNK fragmente samo iz ciljanih regija hromozoma od značaja. Na taj način, u stanju je da čita selektovane regije na ekstremno visokoj dubini čitanja, što unapređuje statističku preciznost analiza i povećava senzitivnost i specifičnost VERACITY testa.

Merenje fetalne frakcije

Merenje fetalne frakcije

VERACITY koristi informativne lokuse za pouzdano razlikovanje cfDNK fetusa od cfDNK majke. Patentni bioinformatički softver koristi tačke visoke dubine čitanja ovih informativnih lokusa za precizno računanje fetalne frakcije. Precizne mere fetalne frakcije povećavaju preciznost i pouzdanost VERACITY testa.

Veracity precizno meri FETALNU FRAKCIJU

Za razliku od drugih testova koji vrše procenu fetalne frakcije, VERACITY zahvaljujući najnaprednijoj patentiranoj tehnologiji precizno meri udeo bebine DNK u krvi majke. Drugi testovi izveštavaju tako što za vrednost fetalne frakcije uzimaju srednju vrednost sa krive, odnosno najveći prepoznati udeo DNK u toku analize. Ovo dovodi do mogućnosti greške do čak 95%. VERACITY za razliku od njih, za vrednost fetalne frakcije uzima upravo najnižu vrednost sa krive, čime se mogućnost greške maksimalno smanjuje. Druga kontrolna tačka je to što patentiranom metodom, VERACITY broji udeo fragmenata bebine DNK u ukupnom genetskom materijalu, te je izveštaj fetalne frakcije baziran isključivo na zaista pronađenoj bebinoj DNK.
Ovo je izuzetno važno, jer loša procena udela bebine DNK dovodi do nepouzdanih rezultata, dok sa preciznim merenjem i sigurnim izveštajem o bebinoj DNK osiguravamo najmanji procenat lažno pozitivnih rezultata i pouzdanost od 99,99%
Veracity Test Fetalna Frakcija Izveštaj
Veracity Test Fetalna Frakcija Izveštaj 2
Veragene Test
NAJOBUHVATNIJI PRENATALNI TEST
NA SVETU

Uporedna analiza prenatalnog testiranja

Preciznost VERACITY testa
u odnosu na druge testove

Veracity test
> 99.9%
Invazivni test
> 99.9%
Double test
80-85%

Bezbednost VERACITY testa
u odnosu na druge testove

Veracity test - bez rizika od pobačaja
Invazivni test
1:200 rizik od pobačaja
Double test - bez rizika od pobačaja
Povećana dubina očitavanja
u odnosu na druge testove
Veracity test
očitavanje sumnjivih regija od 150 do 600 puta
Drugi NIPT testovi
telefon
Imate pitanja?
Treba Vam više informacija?